Orari per diten E MERKURE
Programi Viti Lenda Salla Orari
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti I Kimi 101 09:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti I CAD 102 12:10
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II Algoritme dhe Programim i Avancuar 102 09:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II Metoda Numerike per Inxhinierine Kati 2 Godina 3 11:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II Metodat e Perpunimit te sinjalit Kati 2 Godina 3 13:10
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti III Bazat e Automatikes Kati 1 Godina 3 09:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti III Matje Elektronike Kati 1 Godina 3 12:10
Master Shkencor Inxhinieri Elektrike Viti I Menaxhimi i Sistemeve te Trasmetimit te Energjise Laboratori i Informatikes 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Elektrike Viti I Mbrojtja dhe Automatika e Sistemeve Elektroenergjitike 202 18:00
Master Shkencor Inxhinieri Elektronike Viti I Elektronika per Sistemet Embedded 102 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Telekomunikacion Viti I Rrjetat Mobile me brez te gjere 101 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Telekomunikacion Viti I Rrjetat Mobile me brez te gjere 101 (Java tek) 19:00
Master Shkencor Inxhinieri Informatike Viti I Kompilatore dhe Gjuhet Formale 301 16:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti I Kimi Kati 1 Godina 3 09:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II Metoda Numerike per Inxhinierine Kati 2 Godina 3 09:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II Analiza e Strukturave 304 11:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II Teknologji Ndertimi 304 13:10
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti III Konstruksione,Rruge,Hekurudha dhe Aeroporte 303 10:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti III Legjislacion dhe Vleresim 303 13:10
Master Shkencor Inxhinieri Ndertimi - profili Strukturist Viti I Dinamika e Strukturave-Inxhinieria Sizmike 303 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Ndertimi - profili Infrastrukture Transporti Viti I Dinamika e Strukturave-Inxhinieria Sizmike 303 16:00
Bachelor Administrim Biznes Viti I Statistike I Steve Jobs 09:00
Bachelor Administrim Biznes Viti I Statistike I Steve Jobs 12:10
Bachelor Administrim Biznes Viti II Menaxhim i Operacioneve 301 09:00
Bachelor Administrim Biznes Viti II Kontabilitet Financiar 301 12:10
Bachelor Administrim Biznes Viti III Tregu dhe instrumentat fiananciare 201 09:00
Bachelor Administrim Biznes Viti III Tregu dhe instrumentat fiananciare 201 12:10
Bachelor Informatike Ekonomike Viti I Statistike I Steve Jobs 09:00
Bachelor Informatike Ekonomike Viti I Statistike I Steve Jobs 12:10
Bachelor Informatike Ekonomike Viti II Kontabilitet Financiar 202 09:00
Bachelor Informatike Ekonomike Viti II Ceshje ligjore te informatikes 202 11:00
Bachelor Informatike Ekonomike Viti II Ceshje ligjore te informatikes 202 12:10
Master Shkencor MBA Viti I Metoda kerkimi Godina 2 17:00
Master Shkencor Menaxhim ne Inxhinieri Viti I Industrializimi i Produktit Godina 2 17:00