Orari per diten E PREMTE
Programi Viti Lenda Salla Orari
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti I Hyrje ne Programim 102 09:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti I CAD 102 12:10
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II Metodat e Perpunimit te sinjalit Kati 1 Godina 3 09:00
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike Viti II Sisteme Elektronike Analoge Kati 1 Godina 3 12:10
Master Shkencor Inxhinieri Elektrike Viti I Dispe├žeria e Sistemeve Elektroenergjitike-Sistemet on-line SKADA Laboratori i Informatikes 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Elektrike Viti I Mbrojtja dhe Automatika e Sistemeve Elektroenergjitike 202 20:00
Master Shkencor Inxhinieri Elektronike Viti I Sistemet elektronike te programueshme 301 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Elektronike Viti I Informatika Grafike Steve Jobs 18:00
Master Shkencor Inxhinieri Telekomunikacion Viti I Sistemet Elektronike te Programueshme 301 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Telekomunikacion Viti I Informatika Grafike Steve Jobs 18:00
Master Shkencor Inxhinieri Informatike Viti I Sistemet Elektronike te Programueshme 301 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Informatike Viti I Informatika Grafike Steve Jobs 18:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti I Analize Matematike II 101 09:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti I CAD Laboratori i Informatikes 12:10
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II Analiza e Strukturave 304 09:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti II Topografi 304 10:00
Bachelor Inxhinieri Ndertimi Viti III Konstruksione Celiku 303 09:00
Master Shkencor Inxhinieri Ndertimi - profili Strukturist Viti I Themele te Thella 303 16:00
Master Shkencor Inxhinieri Ndertimi - profili Infrastrukture Transporti Viti I Themele te Thella 303 16:00
Bachelor Administrim Biznes Viti I Menaxhim Biznesi Steve Jobs 09:00
Bachelor Administrim Biznes Viti II Investime 201 09:00
Bachelor Administrim Biznes Viti II Shkrim Akademik 301 12:10
Bachelor Informatike Ekonomike Viti I Organizim Sistemesh Kompjuterike Laboratori i Informatikes 09:00
Bachelor Informatike Ekonomike Viti I Algoritmika Steve Jobs 12:10
Bachelor Informatike Ekonomike Viti II Menaxhim Biznesi Steve Jobs 09:00
Bachelor Informatike Ekonomike Viti II Shkrim Akademik 301 12:10
Master Shkencor MBA Viti I Qeverisje Koorporatash Godina 2 17:00
Master Shkencor Menaxhim ne Inxhinieri Viti I Menaxhim i Burimeve Njerezore Godina 2 17:00